Avgifter

Klubbens swishnummer: 1230410589

Inträdesavgift1000:-Inkl. Vimpel, medlemsavgift och
arbetsplikt år 1
Medlemsavgift aktiv700:-Medlem som har båt, bod, skåp eller
vassplats
Kan erhålla nyckel
Ska utföra arbetsplikt
Medlemsavgift aktiv familj850:-Motsvarar aktiv medlem (se ovan)
omfattar även make/maka samt
hemmavarande barn t.o.m. 20 år
Medlemsavgift stödmedlem200:-Medlem som inte har båt
Kan inte erhålla nyckel
Kan inte ha bod, skåp eller vassplats
Behöver inte utföra arbetsplikt
Medlemsavgift aktiv barn/ungdom50:-Barn/ungdom t.o.m.  20 år
Slipavgift:
Vinterplats, pris per kvm35:-Avser oktober – juni
(kvadratmeteryta beräknas båtens
totala längd på vagn + 1 m * båtens bredd + 1 m)
Sommarplats, pris per kvm35:-Sommar (juli-sept), gäller båt som ligger kvar
på slipen 1/7 (samma avgift som vinterplats)
Övriga avgifter:
Arbetsplikt aktiv medlem2000:-Arbetsplikt ska utföras av alla aktiva
medlemmar
som inte är förtroendevalda
Ska ske i samråd med av ansvarig för slipen
respektive ansvarig Sävholmen
Bod 300:-
Bod 2 3000:-
Skåp200:-
Båtplats Vass750:-
Sjö- och torrsättning av båt för medlem
som ej ligger på slipen
500:-
Depositionsavgift nyckel500:-