Insegling

Insegling till Sävholmens hamn kan göras från två håll, dels från väst (från Blacken) och dels från öst (Lillsjön). Om du kommer från väst så går du in mellan sävholmen och pilgrundet och rundar ”Bella sten”, härifrån är det sedan prickad farled in mot hamnen med 2+2 farledspinnar.

Kommer du från ost (Lillsjön) så kan du runda Ridön och gå ca 50 meter längs vasskanten för att till sist vika babord ca 90˚ i höjd med bryggan, Håll dig helst i linje med bryggan här då det grundar upp längre in i viken, sommartid syns detta i form av en vassrugge.

Djupet i farleden är ca 2 meter och hamnbassängen är ca 1,5-1,7 meter djup, botten är lera.

Eskilstuna Motorbåtsklubb frånsäger sig allt ansvar vad gäller ankommande båtars navigering och ovan information skall ses som en hjälp till befintlig navigationsutrustning. Vi kan ej heller garantera positionerna på farledsmärken och bojar men vi kontrollerar positionen minst efter varje vinter.