Förtöjning

Förtöjning Sävholmen – Året runt

På EMBK’s klubbholme Sävholmen välkomnar vi alla typer av båtar upp till 60 fot

Förtöjning Sävholmen – Utökade regler V25 – V34
På den långa bryggan med anslagstavlan längs ut gäller långsidesförtöjning
på utsidan med max 45 fot långa båtar. På insidan av samma brygga gäller
utan undantag stävförtöjning från bryggvingen och ut till bryggslut med båtar
på max 45 fot.
Innanför bryggvingen tillåts långsidesförtöjning med max 45 fot.
Vid den innersta fasta bryggan är det stävförtöjning som gäller, max 45 fot,
förutom en plats framför anslagstavlan där man ligger långsides (se bild)
På insidan av den ”nya” bryggan lägger man sig långsides så långt in man
kan komma med max 45 fot. Längst in är tanken att trampbåt och SUP:arna
ska ligga. På utsidan av denna brygga ligger man långsides med mindre
båtar typ fiskebåtar.
Har man en båt som är större än 45 fot men mindre än 60 så lägger man sig
med stäven mot kortsidan på den långa bryggan. Är det flera stora båtar
försöker vi lägga oss som en solfjäder.

För dig som har en båt som är 60 fot eller större finns möjligheten att ligga på
svaj och ta en mindre båt in till Sävholmens alla faciliteter.


Välkomna till Sävholmen / EMBK