Projekt Loge 2024

Här kommer vi publicera information löpande gällande renoveringen av ladutaket!

Upptaktsmöte på Sävis

Den 4 juni startar takprojektet upp på Sävis. Tommy Bernergård, tillsammans med Eddie Sahlén från Min Byggare och Leif Berggren från Berggren Byggnadsvård, åker till Sävis för ett uppstartsmöte inför genomförandet av takrenoveringen på ladan. Min Byggare har anlitats för att utföra takrenoveringen och Berggren Byggnadsvård har uppdraget som antikvarisk medverkande. Det var också Berggren Byggnadsvård som genomförde skadebesiktningen och tog fram de åtgärdsförslag som föreningen sökte bidrag för.

Det är ett omfattande arbete som Min Byggare ska utföra. Mycket kortfattat handlar det om att lägga om tegeltaket, byta tegelläkt och bärande reglar, byta vindskivor och takfotsbrädor, åtgärda rötskador mm.

Berggren Byggnadsvårds syfte som antikvarisk medverkande är bl.a. att följa arbetet så att det utförs i enlighet med länsstyrelsens beslut, utföra kulturhistorisk dokumentation före, under och efter arbetets utförande. Dessutom kommer Berggren Byggnadsvårds att vara ett stöd under byggprocessen som vid behov kan ge anvisningar samt delta vid byggmöten och besiktningar.

Rainer Hietalahti, som har många års erfarenhet som projektledare, tar fram underlag för Bas-P och Bas-U samt andra förberedelser som krävs för att förebygga risker som kan uppstå under renoveringen. Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering och Bas-U är byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet.

Rainer har Bas-P behörighet och kommer att ha rollen som Bas-P medan Eddie kommer att vara Bas-U. Bas-P och Bas-U samordnar de som är involverade i byggprojektet, från början till slutet av byggprocessen.

Det kommer att finnas goda möjligheter att göra sin arbetsplikt när takarbetet pågår, såsom tvättning och sortering av takpannor, målningsarbete, sopsortering etc. Mer information om när det kan påbörjas kommer senare.