Ordningsregler-Sävholmen

Ordningsföreskrifter för EMBK:s klubbholme Sävholmen

Sävholmen EMBK:s klubbholme är öppen för alla medlemmar samt deras gäster under sjösäsongen. För att verksamheten på Sävholmen ska kunna bedrivas under så trivsamma former som möjligt har klubben tagit fram följande enkla regler:

 1. EMBK ansvarar ej för sak/personskador eller förluster av material som kan inträffa inom området.
 2. Som aktiv medlem äger du rätt att kvittera ut en nyckel som går till klubbhuset och vissa utrymmen på Sävholmen.
 3. Medlem som låst upp klubbhuset ansvarar för att det låses innan klubbholmen lämnas / alternativt tillser att annan medlem som är kvar på klubbholmen tar över ansvaret för att klubbhuset låses.
 4. Förtöjning: se separat info under fliken förtöjning
 5. Vi har möjlighet att slänga sopor men glas tas inte emot. Har du möjlighet så ta gärna hem sista soppåsen då du far hem. Även större skrymmande kartonger etc rekommenderas att även dessa tas hem.
 6. Övernattningsrummen i klubbhuset, rum 1 och rum 2, kan bokas för gäster till en kostnad av 250kr per rum och natt. Bokning sker via telefon 0706774447 (Alicja Sundqvist). Bokningen är fullgjord först när dygnsavgiften inkommit via Swish till Alicja. Ange ”rumsbokning” som meddelande vid Swishbetalningen. Rummen kan enbart bokas av medlemmar i EMBK men kan avse boende för exempelvis medhavda gäster, Medlemmen som bokat är ansvarig för att rummen städas. Avgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.
 7. Fastigheten har egen brunn och vattenkvaliteten är ej testad nyligen.
 8. El finns att tillgå på bryggorna för en kostnad av 50 kr per dygn. Avgiften erläggs i plåtlådan vid anslagstavlan eller betalas in via swish på nummer 1230410589 ange ”El” som meddelande.
 9. Den som eldar i huset skall fylla på ved vid kaminen.
 10. Fullgjord arbetsplikt för aktiv medlem skall bokföras av kommitté eller någon i styrelsen för att vara godkänd.
 11. Använd gärna de grillar som finns. Glöm inte att göra rent efter er. Vi grillar på anvisad plats och ej på våra bryggor.
 12. Bastun är utrustad med en rejäl varmvattenberedare så duscha gärna där, Utnyttja gärna klubbens bastu. Återställ den ved ni förbrukat och lämna bastun städad. Det finns hink och såpa till lavar samt separat borste till golven.
 13. Gräsklippare, motor- och röjsågar får användas av medlemmar efter samråd med någon i sävholmskommittén eller styrelsen. Om fel uppstår på maskiner kontakta någon av dessa personer.
 14. Golfbilen får endast användas av sävholmsskommittén / styrelse. Annan medlem kan få bruka golfbilen efter beslut av sävholmskommittén / styrelsen och genomgång av fordonets funktion. Ta ur startnyckeln alt bryt huvudströmmen då golfbilen står parkerad så att den inte kan startas oavsiktligt av något barn.
 15. Hundar, katter och övriga husdjur skall hållas kopplade inom området. Tänk på att andra kan vara hundrädda.

Vår hamn är att betrakta som vilken gästhamn som helst. Därför är det inte tillåtet att spela hög musik i hamnen efter kl 22:00. Tänk på att även höga röster och skratt kan vara störande för din granne som försöker sova i några meter bort.

För er som vill festa lite längre finns Grynnan att tillgå liksom området vid bastun.

Som medlem i EMBK förväntas du följa de sjöregler som finns. Din båt skall vara sjövärdig och du har fungerande lanternor när du kör i mörker.