Kommande försäljning av fastigheterna i Sundbyholmsarkepilagen

Sveaskog har fått i uppdrag av regeringen att renodla sin verksamhet, skogsförvaltning. Det innebär att man påbörjat försäljningen av fastigheterna i Sundbyholmsarkipelagen. Försäljningen inleddes före semestern 2019 med att de som hyr torp tillsändes erbjudanden att köpa de fastigheter som de i dag hyr. Erbjudandet innehöll ett pris som hyresgästen var tvungen att acceptera, annars skulle fastigheten säljas på öppna marknaden. Svar skulle lämnas redan i augusti. Som ett exempel begärde Sveaskog 2,5 MSEK för ett litet omodernt sommarhus byggt på 1800-talet långt från Mälaren och utan sjöutsikt. Fastigheten hade sedan många år ett eftersatt underhåll samtidigt som det finns långtgående restriktioner som omöjliggör upprustning till modern standard. Oberoende värderare som hyresgästerna tagit in har kommit fram till priser som ligger på 30-60% av Sveaskog begärt. Ett flertal torpägare har redan lämnat Ridön.

Med anledning av kommande försäljningar har berörda båtklubbar tillsammans tagit fram ett antal proaktiva åtgärder som vi hoppas kan leda till att vi får förvärva våra arrendetomter till skäliga priser. 

  • En skrivelse till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med begäran om värdering av samtliga berörda båtklubbars blivande tomter. Naturvårdsverket har utsedda värderare för mark och tomter i naturvårdsområden. (Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och Sveaskog är förvaltare.)
  • En skrivelse och uppvaktning till Nämnden för idrott, fritid förebyggande med konsekvensbeskrivning av ärendet och en önskan att Västerås stad agerar aktivt och bedrar till att skapa förutsättningar för att berörda föreningar ges möjlighet att stanna kvar i området.(Kultur och fritid vid Eskilstuna kommun har fått kopia)
  • Uppmärksamhet medialt (VLT)

Noterbart är att EMBK till skillnad från de övriga båtklubbarna även hyr byggnaderna och de andra äger sina byggnader och endast hyr tomterna. Vårt arrendeavtal löper på fem år och sträcker sig fram till 2024. Den preliminära avstyckningen innefattar inte bastusidan. Vid kontakt med Sveaskog framkom att vi inte kan få tomten utökad till bastusidan utan att vi får försöka få ett servitut inskrivet om bastun vid eventuellt kommande köp.

Preliminär avstyckning

En kommentar

Kommentarer är stängda.