Arbetsplikt på slipen

Ni som är intresserade av att göra er arbetsplikt på slipen kan anmäla sig till mig. Det kommer att finnas lite snikeriuppdrag (landgångar på bryggorna) röja sly och vass, röja träd och buskar på hela slipen, reperation av dörrarna på traktor-garaget mm.

Anmälan till. slipen@embk.se eller sms på 0721894166 

Mvh Lasse Slipkommitten