Information från miljökommittén

Båtjournal som ska fyllas i innan och under sanering av båtbottnar finns nu för utskrift under miljöfliken. Innan saneringsarbetet påbörjas behöver du som medlem kontakta någon i miljökommittén för genomgång av båtjournalen och de olika saneringsmetoderna. Detta är ett krav från Eskilstuna kommun.  Om du planerar låta ett företag utföra saneringen behöver du också kontakta miljökommittén så vi kan berätta vilken information kommunen kräver från företaget.   Länk till de nya rekommendationerna från Transportstyrelsen bifogas här: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf