Information om läget vid friköp av Sävholmen

Som tidigare nämnts har en kommitté bildats med anledning av Sveaskogs erbjudande att köpa vår fastighet på Sävholmen. Erbjudandet från Svea Skog var på 1.000.000 kr. Då covid 19 fortfarande rasar har vi inte kunna ha något medlemsmöte för att diskutera erbjudandet. Kommittén har i stället fått i uppgift att ta fram underlag till stöd för ett motbud. Tanken är att slutbudet sedan skall tas upp på kommande årsmöte för beslut i frågan.