Nyheter från Sävholmskommittén 2021

Våren är här….

Våren är här och båtarna är på väg ner i sjön, en del är på gång och några ligger redan i vattnet. Sävholmskommittén har haft ett vårmöte och främst diskuterades hur denna båtsommar kan komma att bli i dessa ”rådande tider”. Det ser onekligen ut som det blir en repris på 2020 då Covid-19 fortfarande härjar så vi är rätt inställda på en liknande sommar tyvärr men många av oss ställer nog vårt hopp till vaccinet som kanske kan ge oss hyffsat normala förutsättningar, det återstår att se.

I stora drag diskuterades följande:

  • Förtöjningsregler på sävholmen: Hemsidan uppdaterad med nya förtöjningsregler. Det som är nytt är att det nu är obligatorisk stävförtöjning på den innersta fasta bryggan (Ibland kallad ”Pensionärsbryggan”). Det är även stävförtöjning på helger/högtider på norra sidan (insidan) av flytbryggan. Ny bryggan är ännu ej förankrad så här råder fortfarande förtöjningsförbud. Förklaringar och tydliggörande finns på hemsidan, klicka här för att komma dit.
  • Arbetshelger: Detta år kommer vi han en arbetshelg på våren och en på hösten. EMBK kommer bjuda alla deltagare på lunch och kaffe och vi gör allt vi kan för att göra dessa arbetsdagar så Corona-säkrade som möjligt och de flesta arbeten kommer ske utomhus där vi kan sprida ut oss ordentligt. Alla arbeten som skall bedrivas inne i någon byggnad kommer anvaras av en på morgonen utsedd person och utrymmet kommer sedan spärras av för de som inte skall arbeta där. Mer information ges på ett arbetsmöte på arbetsdagens morgon.
    • Arbetsdag VÅR: Lördagen 5 maj
    • Arbetsdag HÖST: Ej faställt datum
  • Projekt: Under vårens arbetsdag kommer det diskuteras vad som anses vara nödvändigt att driva under detta år och vilka som kan tänkas vara ansvariga. Ett projekt kan vara ex. renovera förrådet i hamnen. Ett pågående projekt är bastun och här väntar vi just nu på en mattläggare innan vi kan gå vidare. efter det så är det en hel del jobb kvar såsom bastupanel, Lavar, VVS sat inredning. När vi väl kommit så långt så tas beslut på ev. öppning av bastun utifrån rådande situation vg. Covid-19.
  • Sommarens Aktiviteter: Samtliga aktiviteter arrangerade av EMBK blir även detta år inställda. Detta gäller aktiviteter såsom firande av högtider, familjedagar, fester etc.