Extra arbetshelg på Sävholmen

Lördagen den 21 augusti kommer vi att ha en extra arbetshelg på vår klubbholme. Huvudsyftet är att fortsätta med renoveringen av bastun. Om vi blir för många för att kunna arbeta i bastun kommer andra arbetsuppgifter i form av slyröjning mm att finnas. Samling  vid anslagstavlan i hamnen 09:00 för arbetsfördelning. Välkommen.

Sävholmskommitén