Vakanser i Säviskommittén

Styrelsen söker 2 – 3 personer som kan tänka sig att hjälpa Carina Larsson och Lasse Sundqvist med idéer och planering av verksamheten på vår klubbholme. Kan du tänka det att prova på detta fram till nästa årsmöte då nya val hålles? Om så är fallet kontakta ordförande Kjell Karlsson kjell670@hotmail.se eller Lasse Sundqvist larserik.g.sundqvist@gmail.com

Styrelsen