Förtöjning Sävholmen – Ny flik

I menyn under Sävholmen hittar du nu en ny flik angående förtöjning på Sävis. Där finns en karta att titta på och vi har försökt förklara så tydligt som möjligt om hur vi tänker. Det är alltså inga krav på detta men en rekommendation om hur man kan/bör förtöja, målsättningen är att det alltid skall finnas plats för alla och alla ska kunna lägga till med de förutsättningar man har.

Du kan även klicka här för att komma dit!