Våren är här

Våren är här, båtarna börjar sjösättas och de första helgerna har för en del redan hunnit tillbringas på vår klubbholme Sävholmen, fler är att vänta, både besökare och båtar. Detta år kommer nog gå till historien som det mest konstiga året, ett år med en pandemi som heter Covid-19 och detta ställer till det rejält för alla både på arbetsplatsen och fritiden, jag tror ingen undkommer påverkan på något sätt tyvärr.

Det kommer också påverka EMBK’s verksamhet på många sätt både på Slipen och på Sävholmen men det är inte lätt att sätta regler för allt och inte kul heller för den delen.

Men vi vill be samtliga medlemmar att visa hänsyn mot andra medlemmar och att respektera att alla inte vill umgås så som man annars gör. Se till att du bidrar till att hålla avstånd oavsett om det är på slipen, på Sävis på bryggan eller vid grillarna! Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avstånd och handhygien. Handhygienen är framförallt viktigt i klubbens offentliga utrymmen och vid hantering av gemensamma saker.

Vad gäller vår kalender så är den rätt tom för närvarande och då vi inte rekommenderas större folksamlingar från myndigheterna är det därför svårt att organisera starten på årets säsong vad gäller både högtider och arbetsdagar, de flesta ”måsten” som exempel sätta på vatten, dra ut bryggor etc. kommer göras när tillfälle ges.

Vi kan och får inte förbjuda någon att besöka vare sig slip eller klubbholme men känner du dig det minsta sjuk eller känner symptom för Covid-19 så ser vi gärna att du håller dig på hemmaplan tills du är frisk, detta är för din egen skull och för andra medlemmar, tänk även på att det finns många äldre i klubben som tillhör riskgruppen för Covid-19.

Håll gärna utkik här på hemsidan samt klubbens FB-sida för löpande information framöver och för dig som har lite extra tid i dessa Corona-tider, passa på att fräsha upp din kännedom om ordingsreglerna på både Slipen och Sävholmen!

Väl mött på sjön 2020!