Sävholmens verksamhet 2020

Sävholmskommittén hade i helgen ett kort och enkelt möte på ön där upplägget för 2020 diskuterades. Under rådande situation vad gäller Covid-19 beslutades att samtliga evenemang vad gäller arbetsdagar, högtider, familjedagar och liknande är helt inställt detta år samt att Grynnan kommer hållas helt stängd. Årets Eskader är även den inställd och samtliga anmälda båtar har informerats via mail. Om vi under säsongen ser att situationen ändras i positiv riktning så kan beslutet komma att omprövas.

Åter igen vill vi be samtliga medlemmar att visa hänsyn mot andra medlemmar och att respektera att alla inte vill umgås så som man annars gör. Se till att du bidrar till att hålla avstånd oavsett om det är på slipen, på Sävis på bryggan eller vid grillarna! Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avstånd och handhygien. Handhygienen är framförallt viktigt i klubbens offentliga utrymmen och vid hantering av gemensamma saker.

Rummen i klubbhuset går fortfarande att hyra enligt de rutiner som anges på hemsidan men här är det också extra viktigt att tänka på hygienen i hela utrymmet och städa extra noga efter er.

Vi önskar er alla en trevlig båtsommar och välkomna till vår klubbholme under 2020 förutsatt att du känner dig frisk och symptomfri.

Sävholmskommittén