Info från Styrelsen

På grund av den nu rådande pandamin har styrelsen beslutat att klubbens vårmöte ( som redan skulle ha varit ) ställs in.

På Sävis blir det inga officiella fester eller firande av högtider och arbetshelger kommer inte att utlysas. Det kommer dock att gå bra att göra arbetsplikt på Sävis efter överenskommelse med säviskommittén, levande arbetslista finns på hemsidan under ”sävholmen”.

Arbetsplikten på slipen görs med överenskommelse med slipkommittén

I år fyller klubben hundra år, frågan är hur vi ska kunna fira det på ett säkert sätt, det är något som styrelsen får besluta om senare när vi vet lite bättre hur det ska kunna uppmärksammas.

Styrelsen hoppas att årsmötet ska kunna hållas i september på något sätt, vidare information kommer när vi vet mera.

Önskar er alla en skön båtsommar och håll avstånd.

Styrelsen