XRF-Mätning

Viktig information till EMBK:s medlemmar som har sin plastbåt uppställd på slipområdet

Samtliga plastbåtar ska XRF-mätas den 9 november, till en kostnad av 500 kr, vilket åligger varje medlem att betala. Detta för att identifiera förekomst av giftiga bottenfärger. Det är ett krav från Eskilstuna Kommun och är obligatoriskt då vi arrenderar marken av kommunen.

Även medlemmar som äger en stål eller träbåt uppställd på slipområdet har möjlighet att XRF-mäta sin båt den 9 november, eftersom det kan bli dyrare vid ett senare tillfälle.

Mätningen kommer sedan redovisas i ett samlat dokument till båtklubben. Vill du som båtägare ha ett enskilt intyg tillkommer en kostnad på 312,50 kr. Detta kan vara av värde vid en eventuell försäljning. För att genomföra detta krav från kommunen måste varje båtägare betala i förskott. 

Betalningen för XRF- mätningen samt för de som önskar intyg, ska vara klubben tillhanda senast 30 oktober 2020. Avgiften swishar du till klubben på detta nummer:  1230 410 589. Glöm inte att uppge XRF-mätning och ditt namn på betalningen.

Vi vill också be om ursäkt för att denna information kommer med kort varsel och hoppas på överseende. Vid frågor, kontakta gärna någon av oss i Miljökommittén eller maila din fråga till slipen@embk.se  

Företaget som utför XRF-mätningen heter Happy Boat.

Med Vänlig Hälsning

EMBK:s Miljökommitté