informationsmöte

OBS, Mötet är inställt!!

Välkomna till medlemsmöte / informationsmöte 3 november kl. 18.30 på Vilsta Sporthotell

Vi har fått ett erbjudande från Svea-skog att köpa Sävholmen.

Styrelsen har bildat en kommitté som ska ta fram så mycket information som möjligt angående tänkbart pris samt vilka förutsättningar som gäller, då Sävholmen är ett skyddat område. Med anledning av detta kommer vi att ha ett medlemsmöte 3 november kl.18.30 på Vilsta sporthotell

Se kallelsen i sin helhet nedan: