Kallelse till Årsmöte 2020

Om det är möjligt utifrån dåvarande rekommendationer kommer årsmötet hållas Onsdagen den 9 September kl. 18.30 på Vilsta Sporthotell. Se kallelsen i sin helhet nedan för detaljer.

Ett påpekande med anledning av Corona pandamin

Då det inte får vara flera än 50 personer på sammankomster så ber vi att familjer representeras av 1 person. Funktionärer från samma familj kan naturligtvis delta. 

Det går bra att rösta via fullmakt om man inte vill deltaga på årsmötet

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående avstånd och handhygien.